Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Yes Dakkapellen kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Yes Dakkapellen geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Yes Dakkapellen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Yes Dakkapellen en op het logo van Yes Dakkapellen rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yes Dakkapellen.

Op andere sites linken naar de website van Yes Dakkapellen is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Yes Dakkapellen niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Yes Dakkapellen toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@yes-dakkapellen.nl.